Privacy Statement

Twintos B.V.

Twintos is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement. Voor vragen of opmerkingen hierover, of de bescherming van uw gegevens in het algemeen, kunt u contact opnemen via support@twintos.com.

Privacyverklaring voor klanten

Uitgangspunten

 • Twintos bewaart en verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.
 • Twintos bewaart en verwerkt gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Gegevens en hun doel

Twintos bewaart en verwerkt van haar opdrachtgevers uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam van contactpersonen
 • Functie van contactpersonen
 • E-mailadressen van contactpersonen
 • Telefoonnummers van contactpersonen

Twintos bewaart meer gegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening. Dit zijn echter geen persoonsgegevens, maar ‘zakelijke’ gegevens.
Dit zijn de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Persoonsgegevens van de contactpersonen van organisatie worden gebruikt voor documenten die direct gerelateerd zijn aan de dienstverlening, zoals offertes, facturen en beleid. Gegevens van contactpersonen worden uitsluitend gebruikt voor communicatie tijdens de dienstverlening.

Wie kunnen de gegevens zien?

 • Gegevens zijn uitsluitend in te zien door medewerkers van Twintos B.V..
 • Medewerkers van Twintos B.V. kunnen deze gegevens uitsluitend inzien als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Twintos B.V. bewaart en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens op haar interne systemen.
 • Medewerkers van Twintos hebben mogelijk toegang tot bijzondere persoonsgegevens t.b.v. het beheer van databaseomgevingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

 • Twintos past geen geautomatiseerde besluitvorming toe op basis van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

 • Twintos bewaart en verwerkt noodzakelijke gegevens in ieder geval zo lang de afgesproken opdracht duurt.
 • Na het afronden van de opdracht bewaart Twintos de noodzakelijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn (veelal 7 jaar). Dat gaat om gegevens die zich bevinden in bijvoorbeeld overeenkomsten en facturen.
 • Gegevens zonder wettelijke bewaartermijn worden na het afronden van de opdracht maximaal zes maanden bewaard. Daarna worden deze definitief verwijderd.
 • Indien het in het belang is van de opdrachtgever, dan kan worden besloten om gegevens langer te bewaren. Dit mag uitsluitend met expliciete toestemming van de opdrachtgever.

Delen met derden

 • Twintos deelt geen gegevens met derden.
 • Indien het in het belang is van het de opdracht, dan kan worden besloten om gegevens te delen met een derde partij. Dit mag uitsluitend met expliciete toestemming van de opdrachtgever.

Cookies

 • Twintos gebruikt functionele en analytische cookies die van belang zijn voor het goed functioneren van de website.
 • Analytische cookies zijn privacy vriendelijk ingesteld volgens het stappenplan van Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Twintos gebruikt geen tracking cookies.
 • Twintos gebruikt geen cookies voor gepersonaliseerde content of advertenties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Twintos heeft geen geautomatiseerd systeem voor het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens.
 • Indien de opdrachtgever haar gegevens wil inzien, aanpassen of verwijderen dan kan dit via een verzoek naar support@twintos.com.

Beveiliging van gegevens

 • Gegevens worden beveiligd in overeenstemming met de eisen uit de informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510.

Klachten

 • Klachten over het verwerken van (persoons)gegevens door Twintos kunt u indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring voor sollicitanten

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Twintos verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties bij Twintos en het inschrijven voor bijvoorbeeld een event of nieuwsbrief van Twintos.

Gegevens en hun doel

Twintos verzamelt, bewaart en verwerkt van haar sollicitanten uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige contactgegevens en de persoonsgegevens die voorkomen in je cv, je motivatiebrief en de andere relevante stukken die je indient. Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van jouzelf.

Wij verzamelen en verwerken bovengenoemde persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. Daarnaast verzamelt en verwerkt Twintos de gegevens die jij invult als je je aanmeldt voor een event of nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt.

Wie kunnen de gegevens zien?

 • Gegevens zijn uitsluitend in te zien door medewerkers van Twintos die betrokken zijn bij de werving- en selectie van nieuwe medewerkers.
 • Medewerkers van Twintos kunnen deze gegevens uitsluitend inzien als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
 • Mogelijk worden jouw persoonsgegevens, na jouw goedkeuring, gedeeld met partij(en) voor het afnemen van (e-)assessments.
 • Wanneer we jou een baan willen aanbieden, worden jouw gegevens aan het einde van het werving- en selectietraject, na jouw goedkeuring, gedeeld met Validata voor de verplichte pre-employment screening.

Geautomatiseerde besluitvorming

 • Twintos past geen geautomatiseerde besluitvorming toe op basis van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

 • De door jou aan Twintos verstrekte persoonsgegevens worden door Twintos bewaard tot 1 jaar na sollicitatie. We vragen daarvoor altijd akkoord van jou.
 • Wanneer jij je aanmeldt voor een Twintos event worden je gegevens bewaard tot maximaal 1 jaar na het plaatsvinden van het betreffende event. We vragen daarvoor altijd akkoord van jou op de plek waar jij je gegevens achterlaat.

In het geval dat Twintos jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden en een pre-employment screening te starten.

Op het moment je in dienst komt bij Twintos worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier en worden jouw gegevens verwerkt conform het Twintos privacybeleid voor Twintos collega’s.

Cookies

 • Twintos gebruikt functionele en analytische cookies die van belang zijn voor het goed functioneren van de website.
 • Analytische cookies zijn privacy vriendelijk ingesteld volgens het stappenplan van Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Twintos gebruikt geen tracking cookies.
 • Twintos gebruikt geen cookies voor gepersonaliseerde content of advertenties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Twintos heeft een geautomatiseerd systeem voor het inzien, aanpassen en verwijderen van gegevens van sollicitanten.
 • Indien je je gegevens wilt aanpassen of verwijderen dan kan dit via een verzoek naar support@twintos.com.

Beveiliging van gegevens

 • Gegevens worden beveiligd in overeenstemming met de eisen uit de informatiebeveiligingsnorm ISO 27001 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klachten

Klachten over het verwerken van (persoons)gegevens door Twintos kun je indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.