Consultancy

Performance optimalisatie

Performance-optimalisatie is een breed begrip, zelfs binnen de specialisatie van databases. Het versnellen van een enkele query of voorkomen dat 1000 concurrent gebruikers elkaar blokkeren vergt een andere aanpak en kennis dan het optimaliseren van storage-belasting door onderhoud-jobs over 1000 servers slimmer in te plannen.

Bij Twintos werken verschillende specialisten, ieder met een eigen passie voor zogenaamde ‘performance puzzels’. De een springt enthousiast op als er gebeld wordt voor een deadlock-probleem, terwijl de ander een glimlach op het gezicht krijgt als er een execution-plan van 3 pagina’s gemaild wordt.

Soms hebben we geluk en is het plaatsen van een index voldoende. Vaker is het structureel oplossen van problemen niet zo eenvoudig. Directe aanpassingen zijn dan bijvoorbeeld niet mogelijk, omdat de applicatie van een externe leverancier is of omdat het gaat om een hoog-beschikbare omgeving waar minimale downtime is toegestaan.

Twintos heeft veel ervaring met complexe omgevingen. We kunnen u adviseren over de best mogelijke oplossing, rekening houdend met de beschikbaarheid van uw applicaties, leveranciers, interfaces met externe partijen. Bovendien helpen we u optimaal gebruik te maken van beschikbare hardware-resources en licentiekosten.

Database Infra Architectuur

Bij het ontwerp van een serveromgeving voor databases die hoog beschikbaar moeten zijn, heel groot zijn of een hoge workload hebben, komt veel kijken.

Op de eerste plaats moet de nieuwe infrastructuur voorzien in de wensen en eisen van de applicaties en de achterliggende bedrijfsprocessen. Echter, de nieuwe infrastructuur moet ook passen binnen de bestaande infrastructuur. Kan het draaien op de huidige virtualisatie-architectuur of moet het op eigen (nieuwe) hardware draaien? Past de werkintensiteit op de bestaande storage of is er specifieke storage nodig? Moet het on-premise draaien of mag of moet (een deel) naar een cloud-oplossing?

Welke hoog beschikbaarheidsmethodieken kunnen binnen het bestaande landschap worden ingezet? Past dit binnen de bestaande licenties? Past het binnen bestaande architectuur-roadmap en het securitybeleid?

Dit zijn vragen waar Twintos u graag bij helpt. Het maakt daarbij uiteraard niet uit of het hier om een nieuw te bouwen of een bestaande architectuur gaat die u graag wilt laten toetsen door een van onze specialisten.


Databases in de Cloud

De ICT-markt is altijd in beweging. Wij zien steeds meer bedrijven migreren van on-premise servers naar cloudomgevingen en hybrid-cloudomgevingen. De databasespecialisten van Twintos kunnen u hierbij adviseren en helpen om uw database servers zo efficiënt mogelijk in te zetten in de nieuwe omgeving.


Upgrades en database migratie

Database software-versies verschijnen steeds frequenter, iets waar uw organisaties rekening mee moet houden. De oudere versies dienen geüpgraded te worden. Onze consultants zijn ervaren in het upgraden van deze systemen.
Ook bieden wij ondersteuning voor upgrades van de database-applicatie. Hier komt meer bij kijken dan eenvoudigweg een applicatie-installatie.

Disaster recovery planning

Onze klanten zijn 24 uur per dag aan het werk en hun database-systemen ook. Voor de meeste klanten heeft downtime of dataverlies een grote impact.

Het voorkomen van downtime en dataverlies is niet alleen een kwestie van de juiste server-infrastructuur. Helaas zien we bij nieuwe klanten te vaak dat de aanname wordt gedaan dat de redundante infrastructuur in alle scenario’s voorziet. Dit is vaak niet het geval.

Veel downtime en dataverlies worden veroorzaakt door foutief handelen van mensen, datafouten in interfaces, onvoldoende geteste wijzigingen en het niet of anders dan gepland functioneren van de restore-procedures, als deze er al zijn.

Twintos kan u helpen bij technische én procedurele vraagstukken. Kennis van uw bedrijfsprocessen, de mensen die daarin een rol spelen en ervaring met hoe de dagelijkse praktijk afwijkt van de gewenste situatie zijn namelijk net zo belangrijk. Het inrichten van een goede backup of restore en uitwijkstrategie met bijbehorende procedures en test-scenarios, vergt daarom altijd een intensieve samenwerking tussen de klant en Twintos.

Data migratie

Migraties en legacy-conversies onderscheiden zich van reguliere data-imports door het eenmalige karakter en de hoge mate van complexiteit.

Een oud informatiesysteem wordt getransformeerd naar een nieuw platform. Hoe borgt u dat data consistent is over gezet? Hoe valt dit achteraf aan te tonen? Hoe voorkomt u downtime bij een migratie van grote hoeveelheden data? Twintos helpt u daar graag bij.

Daarnaast adviseren wij bij het optimaliseren van ETL-performance. Het beschikbaar maken van meerdere datastromen vanuit verschillende systemen komt steeds vaker voor. Big data, data-warehouses andere rapportagesystemen gebruiken meer en meer data. Steeds vaker is er een specialist met kennis van tunen, opslag en onderhoud van grote databasesystemen gewenst bij het ETL-ontwikkelteam. Die specialisten kan Twintos u leveren.

Sommige specialisten binnen Twintos zijn zelf zeer goed in het bouwen van ETL-packages. En zoekt u naar een specialist voor het echt typische DWH-developer werk? Dan werken wij liever samen met een van onze partners.

Case Study

MijnOverheid berichtenbox-migratie

Twintos consultants hebben verschillende complexe migraties in Nederland uitgevoerd, waaronder de complete database-migratie van een groot overheidssysteem.

Werkwijze

Samen met de opdrachtgever spraken we kaders af waarbinnen de migratie uitgevoerd moest worden. Onze consultants hebben een belangrijke rol gehad bij het bepalen van het uitvoeringsplan. Mede hierdoor is de migratietijd aanzienlijk verkort.

 

Zekerheid

Een migratie is alleen succesvol als aangetoond kan worden dat alle data correct is gemigreerd. Onze consultants hebben een controlemethode ontwikkeld waarmee aangetoond kan worden dat alle data is gemigreerd en dat alle koppelingen tussen de verschillende data-entiteiten na de migratie correct zijn. Mede hierdoor kan de opdrachtgever het succes van de migratie bepalen.

Tooling

Datamigraties verlopen soepel als zowel de hardware en software optimaal ingezet kan worden. Onze experts zetten onder andere Microsoft Integration-services, PowerShell, Bash, Python, T-SQL en .NET code in voor migraties. Op het hardware-vlak adviseren en configureren wij de hardware, zodat alle resources optimaal benut worden.

Monitoring en rapportage

Tijdens het uitvoeren van de migratie zetten wij monitoring op, zodat alle stappen worden bewaakt en onze specialisten kunnen ingrijpen bij veranderingen. Gedurende het hele project rapporteren we de voortgang van het migratietraject.


Interesse in onze diensten ?
Of wilt u daar meer informatie over ontvangen?

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons.
Wij helpen u graag verder.

Neem contact op